KIHr: Professionele ambtelijk secretaris

KIHR is het antwoord voor jouw medezeggenschapsvraag. De OR heeft een belangrijke functie in de organisatie, die niet altijd even makkelijk is. Van de OR wordt immers verwacht dat hij zowel de belangen van de organisatie als ook de belangen van de werknemers behartigt.

Mijn meerwaarde voor de OR is dat ik niet alleen secretaresse ben, maar ook arbeidsrechtdeskundige. Daardoor is het inschakelen van een dure advocaat bij een advies- of instemmingsaanvraag vaak niet nodig en kan er sneller geschakeld worden. Door mijn jarenlange ervaring in het arbeids- en medezeggenschapsrecht hebben het advies- en het instemmingsrecht geen geheimen voor mij. Hierdoor kan ik op tijd signaleren wanneer welke actie van de OR of van de bestuurder wordt verwacht. De OR en de bestuurder adviseer ik dan gevraagd en ongevraagd. Ook mijn oorspronkelijke opleiding als secretaresse komt goed van pas. Hierdoor heb ik geen enkele moeite met plannen, notuleren, en bewaken dat afspraken worden nagekomen. Verder zorg ik ervoor dat de OR contact houdt met zijn achterban.

Wil jij dat het OR-werk minder tijd zou kosten? Streef je naar professionaliteit? Heb je behoefte aan meer kennis? KIHR kan ook jouw OR ondersteunen en adviseren. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Wat kan KIHR voor de OR doen?

 • deskundigheid bij advies- en instemmingsaanvragen

 • procesbegeleiding en advisering bij inhoudelijke meningsvorming

 • (concept) adviezen en instemmingsdocumenten aan de bestuurder opstellen

 • OR-jaarverslag opstellen

 • voorbereiden en begeleiden OR-verkiezingen

 • inwerken nieuwe OR-leden

 • opzetten en uitvoeren communicatie met de achterban

 • alle secretariële werkzaamheden zoals agenda's en notulen maken, correspondentie, acties bewaken, filen, vergaderschema maken, afspraken inplannen, ervoor zorgen dat de OR-leden alle juiste documentatie hebben


Waarom een (externe) ambtelijk secretaris?

 • OR-leden worden ontzorgd en krijgen meer tijd voor andere werkzaamheden.

 • KHIR wijst je de weg in het woud van WOR-regels, arbeidsrechtelijke wetgeving en bedrijfsprocessen.

 • KIHR helpt de OR om te reflecteren op zijn rol en besluiten, door emoties te scheiden van de hoofdzaken.

 • KIHR is de verbindende en bemiddelende schakel tussen OR en bestuurder.

Een goede ambtelijk secretaris maakt het OR-werk makkelijker en professioneler.


- Karen Helbers -