BEGELEIDING Or-VERKIEZINGEN

Eens in de drie jaar krijgt elke OR ermee te maken: de OR-verkiezingen. Dat is niet vaak. De meeste OR-leden hebben er daarom weinig ervaring mee. KIHR heeft de ervaring wel en helpt je graag. 

Het begint met een stappenplan
De Wet op de Ondernemingsraden noemt een aantal voorwaarden voor de OR-verkiezingen. Pratktische tips zitten daar helaas niet bij.

Het begint bij het OR-reglement. Wat heb je als OR beslist over kiesgroepen, over hoe lang een collega in dienst moet zijn om OR-lid te kunnen worden, digitaal of op papier stemmen, enzovoort? 

KIHR kan je helpen bij de OR-verkiezingen, bijvoordeeld met

  • het indelen van de kiesgroepen
  • informeren van collega's over of zij mogen stemmen en/of OR-lid kunnen worden
  • informeren van vakbonden
  • checken of de regels uit het OR-reglement en de WOR worden gevolgd

  • bekendmaking kandidaten die OR-lid willen worden

  • teksten opstellen voor mails aan collega's voorafgaand en in de stemweek 
  • vaststellen en bekendmaken van de uitkomst van de OR-verkiezing


Maatwerk
Hoe jouw OR de verkiezing wil inrichten is maatwerk. Het stappenplan is jouw 'patroon' voor de OR-verkiezing op maat. 

Kiesgroepen? Digitaal? Vakbonden informeren? Hoe dan? 
KIHR helpt je graag vanaf het prikken van de datum van de OR-stemweek (of -dag) tot aan het benoemen van de nieuwe OR-leden.

We kunnen een vaste prijs afspreken, of - als je dat liever hebt - afspreken dat ik een nota opstel op basis van de tijd die ik eraan heb gewerkt. Mijn uurtarief is € 80,00 exclusief btw. Het kennismakingsgesprek is gratis.

 

Een stappenplan helpt je overzicht te houden tijdens het traject naar de OR-verkiezing toe