DIENsTEN DIE OR-WERK MAKKELIJKER MAKEN

Een OR-reglement opstellen en up-to-date houden, adviezen schrijven voor de bestuurder, reageren op instemmingsverzoeken. Tijdrovende klussen als je niet gewend bent om documenten van meer dan één pagina te schrijven.
Er zijn zoveel zaken om rekening mee te houden. Allereerst is er natuurlijk de inhoud. Als tweede moet wat je schrijft goed leesbaar zijn. Nu en over een aantal jaar als het onderwerp opnieuw op tafel komt. Het OR-reglement, het advies of de instemming moet zo zijn geschreven, dat wie er niet bij was begrijpt wat toen de bedoeling is geweest.

Weinig tijd hebben is niets om je voor te schamen. De SER constateert in zijn SER-advies van 29 april 2020 dat OR-leden regelmatig tijd te kort komen voor OR-werk. Daarbij zegt de SER dat een ambtelijk secretaris de kwaliteit van medezeggenschap bevordert.  
 

Weinig tijd om het zelf te doen? Behoefte aan kwaliteit? Bel me: 0612 833 864 of mail Karen@kihr.nl.

 

WELKE DIENSTEN BIEDT KIHR voor de OR?

  • een OR-reglement opstellen in gewone taal

  • een OR-convenant voor ondernemingsraad en bestuurder opstellen

  • het OR-reglement aanpassen aan de huidige werkwijze - in gewone taal

  • (concept) advies opstellen aan de bestuurder

  • (concept) reactie opstellen op instemmingsverzoek

  • OR-jaarverslag opstellen

  • voorbereiden en begeleiden OR-verkiezingen

  • Startbijeenkomst voor de nieuw gekozen OR

Deze diensten kunnen per stuk, maar ook in combinatie worden afgenomen. We kunnen een vaste prijs afspreken, of - als je dat liever hebt - afspreken dat ik een nota opstel op basis van de tijd die ik eraan heb gewerkt. Mijn uurtarief is € 80,00 exclusief btw. Het kennismakingsgesprek is gratis.