NOW: doen!
NOW: DOEN!

Je hebt vast al gelezen over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de NOW. De NOW heeft drie voordelen: 1) er is geld om de lonen door te betalen, 2) de werknemers hoeven geen WW-rechten in te zetten en 3) de werkgever mag niet gaan reorganiseren of het bedrijf sluiten.

In de praktijk merk ik dat er werkgevers zijn die denken dat ze er niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld omdat ze al een andere subsidie krijgen. Dit is heel vaak een misverstand. In de NOW staat dat je al in aanmerking kunt komen voor een subsidie als je een omzetverlies hebt van 20% of meer.

Wat kan de OR NOW doen? Checken bij de ondernemer of de subsidie wordt aangevraagd. Als de ondernemer de subsidie niet wil aanvragen, is het tijd om door te vragen. Waarom wil de ondernemer geen subsidie aanvragen? Waarom denkt hij dat de onderneming er niet voor in aanmerking komt? In welke nieuwsbrief of krantenartikel heeft de ondernemer dat gelezen? Kan de OR met de ondernemer meelezen, want misschien zit er een fout in de brief of krant?

Een andere voorwaarde voor de subsidie is dat de ondernemer geen personeel mag ontslaan wegens reorganisatie of bedrijfssluiting. Vraag dus ook daar op door als de ondernemer geen tegemoetkoming in de loonkosten wil aanvragen!

Dat is beter dan afwachten totdat je geïnformeerd wordt door de ondernemer. In de wet staat namelijk dat de ondernemer de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet informeren over de subsidieverlening. Als je afwacht weet je immers niet of er subsidie aangevraagd wordt en waarom dat niet wordt gedaan.Mon, 06 April