VOORUIT DENKEN IN DE ZOMER: OR en budget

VOORUIT DENKEN IN DE ZOMER: OR en budget

In de zomer zijn er minder overlegvergaderingen. Voor de OR is dit het moment om uit te rusten, om daarna met frisse ideeën weer aan de slag te gaan. Mag ik één van mijn ideeën met je delen?

De zomer is voor de OR een mooi moment om vooruit te denken over de begroting. Over het budget dat de OR in 2021 zou willen.

Na de zomervakantie gaat de financiële afdeling van jouw organisatie aan de slag om de begroting voor 2021 op te stellen. Zorg ervoor dat in de begroting voldoende OR-budget wordt opgenomen. Probeer invloed op de begroting uit te oefenen door je wensen tijdig kenbaar te maken. Dien op tijd je ‘wensenlijstje’ in bij de bestuurder. Natuurlijk mag je daarnaast je informele invloed uitoefenen als je bij de koffieautomaat de HR-functionaris, administrateur/controller of compliance officer tegenkomt

.


TIP: Zorg dat je je cijfers op een rijtje hebt:

  • De kosten die de OR dit jaar heeft gemaakt voor opleidingen.
  • De kosten van trainingen die de OR nodig heeft in 2021.
  • Het aantal scholingsdagen waar de OR recht op heeft volgens de ondernemingsovereenkomst. Check meteen of dit misschien verruimd moet worden.
  • Het SER richtbedrag voor scholing (in 2020 € 1.025 per dagdeel (exclusief accommodatie, eventueel lunch, diner en eventueel overnachting)
  • Past het aantal OR-uren nog? Hoeveel uren heeft de OR moeten besteden aan overlegvergaderingen, achterbanoverleggen en werkbezoeken, neemt het aantal advies- en instemmingsverzoeken toe of af?
  • Kosten die gemaakt worden voor achterbanoverleg en/of werkbezoeken.
  • Maak budget voor professionele ondersteuning door een ambtelijk secretaris.


Nog een laatste tip: spreek met de bestuurder af welke kosten de OR vanuit zijn budget moet betalen. Leg bijvoorbeeld vast dat kosten voor een deskundige die gemaakt moeten worden om een adviesaanvraag of instemmingsverzoek te beoordelen, niet uit het hierboven beschreven budget betaald hoeven te worden. Spreek af dat het inschakelen van deskundigen en het budget daarvoor steeds worden besproken bij het maken van de procesafspraken over de adviesaanvraag of het instemmingsverzoek.

Fijne zomer en succes!

Wed, 24 June